Uslovi

Unajmljeno vozilo mogu voziti osobe starije od 21 godine, koje posjeduju vozačku dozvolu najmanje 2 godine. Zakon o saobraćaju ne dozvoljava iznimke. Pod nikakvim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti, ili se istim koristiti osobe koje ne ispunjavaju gore navedene uslove. Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovano ili biti voženo:

 • od osobe koja nije navedena na najmnom ugovoru ;
 • za plaćeni prevoz putnika i robe ;
 • po ugovoru zaključenom na osnovu lažnih dokumenata ;
 • za bilo koje takmičenje ,brzinske probe ili trke ;
 • za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta ;
 • pod djelovanjem alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, srestava za spavanje ili drugih lijekova;
 • kada vozilo nije u voznom stanju ili je opterećeno preokobrojnim putnicima ili prtljagom;
 • kršenjem zakonskih uslova i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe.

Gornja se ograničenja zbrajaju i svako od njih vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. City Group doo odbija odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje prouzrokovano nepoštovanjem gornjih zabrana.

Jedini ovlašteni za raspolaganjem vozilom i iznajmljivanje istog je City Group doo, a korisnik ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju i potvrđuje potpisivanjem ovog Ugovora. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo sa punim tankom goriva, svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i Check out-check in obrascu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u tačno vrijeme i na mjesto navedeno na strani 1 Ugovora o najmu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu sa dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena ako korisnik ne vrati vozilo na vrijeme naplatit će se dodatni dan.

Korisnik se obavezuje podmiriti račun City Group doo u roku od 1 dan od primitka računa ili u slučaju gotovinskog plaćanja, u trenutku preuzimanja vozila kao što je dogovoreno na strani 1 Ugovora o najmu. Iznos se plaća u skladu sa tarifom na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vrati u lokaciju različitu od one gdje je preuzeto, konačni obračun koji napravi lokacija gdje je vozilo vraćeno podlježe odobrenju lokacije koja je izdala vozilo i koja zadržava pravo da pošalje ispravljen račun. Potpisivanjem ovog Ugovora korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, City Group doo naplati sve troškove popravke, kvarova ili gubitaka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno a korisnik nije o tome izvjestio City Group doo u skladu s procedurom o povratku vozila.

Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da korsinik te kazne ne plati, City Group doo će ih naplatiti korisniku, zajedno sa administrativnim troškovima.

City Group doo zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavjesti korisnika. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Korisnik svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumjeva tj. prihvata da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu:

 1. unajmljivač ;
 2. vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cjelosti ili dijelom platiti obavezu po ovom Ugovoru o najmu vozila ;
 3. dodatni vozač – za slučaj da unajmljivač ili vozač odbiju u cjelosti ili dijelom platiti obavezu po ovom Ugovoru o najmu vozila.

Kada unajmljivač želi produžiti najam, o tome mora 1 dan (24 časa) unaprijed zatražiti saglasnost poslovnice koja je vozilo izdala. U slučaju neispunjavanja ovog uslova, smatra se da je unajmljivač protupravrno prisvojio vozilo, te ga je City Group doo dužan prijaviti tužilaštvu. U slučaju kada unajmljivač vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja Ugovoro o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog za vraćanje vozila.

korisniku će se naplatiti dodatnih 500KM za svaki dan najma po cijeni prema važećoj tarifi. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo zajedno sa svim gumama, opremom, audio i ostalom dodatnom opremom, u istom stanju kao i pri preuzimanju, na tačno mjesto i vrijeme navedeno na strani 1 Ugovora o najmu. Ako je iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, City Group doo će to posebno naplatiti kako bi pokrio trošak bilo kakvog potrebnog posebnog čišćenja i/ili popravke.

Sva vozila se izdaju sa punim tankom goriva. Ako se vozilo iznajmi korisniku, korisnik se smatra odgovornim za trošak goriva od vremena kada vozilo napusti City Group doo-ovu poslovnicu do vremena kada se vozilo vrati u City Group doo-ovu poslovnicu. Korisnik je dužan da iznajmljeno vozilo vrati sa punim tankom goriva, kao što je i preuzeo. U slučaju da korisnik to ne učini City Group doo zadržava pravo naplaćivanja usluge punjena goriva iz depozita prema odluci Uprave.

Korisnik se obavezuje da će za vrijeme trajanja najma voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, te da će redovno provjeravati tečnost za hlađenje, ulje, pritisak u gumama. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, korisnik mora obavjestiti City Group doo, i staviti vozilo na raspolaganje City Group doo-u kako bi bilo moguće obaviti servis.

Popravci ili zamjena dijelova vozila se mogu obavljati samo uz prethodno odobrenje City Group doo-a kod ovlaštenog zastupnika. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski se dijelovi moraju obavezno predočiti. U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni bez odobrenja City Group doo-a, ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

Sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima. Korisnik se smatra odgovornim za navedene dokumente. Korisnik je dužan ključeve i saobraćajnu dozvolu iznajmljenog vozila držati kod sebe cijelo vrijeme najma. U slučaju krađe vozila korinisk je obavezan predati saobraćajnu dozvolu i ključeve vozila inače će sve nastale troškove snositi sam korisnik. U slučaju da korisnik izgubi dokumente, ključeve, registracijske tablice i sl., korisnik će se dodatno teretiti i bit će obavezan podmiriti sve troškove.

Sva vozila nad kojima City Group doo ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećoj osobi. Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom po odluci Uprave City Group doo. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uslova o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti vozila,osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom određenom po važećoj tarifi City Group doo.

Osiguranje u nijednom slučaju ne pokriva:

 • štetu na gumama, štetu na felugama i štetu na ratkapama;
 • štetu na staklima to jest na šajbama (prouzrokovanu pukotinama ili udarcima);
 • štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača;
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulivanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila;
 • štetu koju je napravio vozač pod dejstvom alkohola, droge i sličnih opojnih sredstava;
 • štetu koju je napravio neovlašteno vozač;
 • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj stanici.

Korisnik se smatra odgovrnim za sva navedena oštećenja. City Group neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak, nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnika koji nije ispunjavao navedene uslove. Korisnik se obavezuje podmiriti svu štetu City Group doo-u za vrijeme dok isti nije bio u mogućnosti korisiti vozilo.

Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na vozilu nastalu njegovim svojevoljnim činom ili nemarom ili u slučaju da je korisnik na bilo koji način ignorirao uslove naznačene na Ugovoru.

Svako oštećenje izazvano namjerno ili nenamjerno od strane klijenta ili trećeg lica se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj stanici i poslovnici City Group doo-a koja je iznajmila vozilo. Korisnik se obavezuje da će štititi interese City Group doo-a time što će :

 • zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka;
 • obezbjediti i ukloniti vozilo na sigurno mjesto prije napuštanja;
 • obavjestiti najbližu poslovnicu City Group doo
 • pozvati i sačekati organe policije da izvrše uvid, naprave zapisnik i alkotest.

Korisnik je dužan sarađivati sa City Group doo-om u istrazi i postupku obrade nezgode.

Ako korisnik propusti da izvede navedene mjere biće odgovoran za sve posljedice i štete koje City Group doo može imati zbog toga.

Ako u slučaju nesreće uzrokovane od strane korisnika ili trećeg lica vozilo ostane u nevoznom stanju City Group doo nije obavezan dostaviti zamjensko vozilo korisniku.Korisnik se obavezuje da neće voziti vozilo ako je u nevoznom stanju.

U slučaju mehaničkog kvara na iznajmljenom vozilu i ako je vozilo u nevoznom stanju City Group doo se obavezuje dostaviti zamjensko vozilo korisniku u najkraćem mogućem roku.

City Group doo se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine korisnika ili imovine ostalih osoba, pohranjenu i prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama City Group doo-a. Potpisivanjem ovog Ugovora, korisnik se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane City Group doo-a u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

Korisnik ne može ustupiti svoje pravo po ovom Ugovoru niti smije prodati vozilo ili pojedine dijelove vozila bez pismene saglasnosti City Group doo.

Korisnik se obavezuje da neće prelazit granicu BIH bez prethodne saglasnosti City Group doo.

Niti jedan uslov i odredba ovog ugovora ne može se mjenjati ili odbaciti bez pismene saglasnosti City Group doo-a.

kontrolisati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je korisnik prekršio bilo koji od uslova Ugovora, zaposlenici City Group doo-a su ovlašteni oduzeti vozilo. City Group doo bezuslovno zadržava pravo raskida Ugovora o najmu, bilo kada i bilo gdje i prije isteka Ugovora o najmu, bez ikakve obaveze da je dužan nadoknaditi štetu korisniku.

prometne prekršaje nastale u toku najma i poslije završenog najma.

Korisnik svojim potpisom bezuslovno prihvata City Group doo-ove standardne uslove te garantuje tačnost svih gore navedenih podataka i prihvata nadležnost suda u Banja Luci za slučaj sudskog spora.

Važno!

U slučaju kvara vozila u inozemstvu, iznajmljivač je obavezan kontaktirati City Group doo-ovu poslovnicu u BiH radi popravke. City Group doo će refundirati trošak popravke po predočenju originalnog računa ovlaštenog servisa i dijela vozila koji je zamjenjen zbog kvara. Pri prelasku državne granice korisnik je obavezan predočiti carinskom službeniku račun na ovjeru.